CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM)
Grow Your Company in the Cloud with NetSuite CRM

NetSuite’s Customer Relationship Management (CRM) software is the only cloud solution that delivers a real-time, 360-degree view of your customers. NetSuite CRM provides a seamless flow of information across the entire customer lifecycle—from lead all the way through opportunity, sales order, fulfillment, renewal, upsell, cross-sell and support.

In addition to offering traditional CRM capabilities such as SFA, customer service management and marketing automation, NetSuite CRM delivers quotes, order management, commissions, sales forecasting and integrated ecommerce capabilities.

browsers at different screen resolutions.NS21

Modern CRM within ERP


Sales Force Automation


Incentive ManagementMarketing Automation


Partner Relationship ManagementCustomer Support and Service


Offline Sales Client
Go-live < 100 ngày

Giảm 70% thời gian triển khai ~ Tiết kiệm 40-50% chi phí

Banner 5


TRIỂN KHAI CHUYÊN NGHIỆP
Oracle NETSUITE


Triển khai ứng dụng phần mềm quản lý, vận hành doanh nghiệp đòi hỏi kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng về thực tiễn vận hành kinh doanh ở cấp độ ngành cũng như doanh nghiệp. Đội ngũ chuyên gia Suite Cloud với 10-15 năm kinh nghiệm triển khai phần mềm quản lý doanh nghiệp (CRM + ERP + BI + SCM + Ecommerce + BI + Loyalty + POS) cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại, bán buôn, bán lẻ, dịch vụ, sản xuất … sẽ giúp bạn đưa phần mềm vào ứng dụng trên phạm vi toàn doanh nghiệp, nhanh chóng mang lại hiệu quả.


YÊU CẦU BÁO GIÁ

Giải pháp ERP cho ngành
World #1 Cloud ERP thiết kế sẵn với tính năng toàn diện và tốt nhất cho doanh nghiệp thuộc ngành Sản xuất, Phân phối Bán buôn, Bán lẻ, Dịch vụ ….

GIẢI PHÁP ERP THEO NGÀNH