ĐÁNH GIÁ SẴN SÀNG TRIỂN KHAI ERP
Tầm quan trọng của chuẩn bị sẵn sàng triển khai ERP

Triển khai, sử dụng một hệ thống ERP là một quá trình phức tạp và có thể phải đối mặt với những thách thức đáng kể có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng thành công của dự án. Do đó, việc đánh giá độ sẵn sàng ở giai đoạn đầu của dự án ERP là cần thiết để xác định các khu vực yếu kém có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả dự án.

Lợi ích của Đánh giá

Đảm bảo gắn kết chiến lược kinh doanh với chiến lược ERP

Chiến lược kinh doanh 5-10 năm của doanh nghiệp đặt ra nhiều yêu cầu cho hệ thống ERP cần đáp ứng (chức năng, vận hành và khả năng mở rộng). SuiteCloud hỗ trợ đánh giá sẵn sàng triển khai để xác định tầm nhìn đúng, yêu cầu đúng và lựa chọn đúng giải pháp ERP cho tương lai lâu dài của doanh nghiệp.


Lựa chọn đúng ERP phù hợp (Chức năng, Công nghệ, Yêu cầu triển khai)

Giữa hàng trăm lựa chọn ERP trên thị trường, doanh nghiệp rất dễ nhầm lẫn nếu không có kiến thức và kinh nghiệm để so sánh các giải pháp trên một mặt bằng tiêu chí rõ ràng, sát với yêu cầu chiến lược của mình. SuiteCloud hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra bộ tiêu chí toàn diện để không lựa chọn nhầm các ERP kém chất lượng.


Chủ động xác định và giảm nhẹ rủi ro trong quá trình triển khai

Để triển khai thành công ERP cần hàng loạt điều kiện cần và đủ bao gồm nhiều yếu tố nội tại của doanh nghiệp. SuiteCloud trợ giúp doanh nghiệp phát hiện những điểm hạn chế và có biện pháp cải thiện để tăng khả năng thành công khi triển khai ERP.


PHƯƠNG PHÁP Đánh giá

Capture

SuiteCloud sử dụng các biện pháp hiện đại để thu thập và sử dụng các thông tin trong các lĩnh vực chính sau: Chiến lược, Tổ chức, Hệ thống, Văn hóa doanh nghiệp, Nhân lực, Kỹ năng, Giá trị cùng chia sẻ và các đánh giá liên quan khác để tổng hợp bức tranh toàn cảnh về hiện trạng và tiến trình chuẩn bị sẵn sàng triển khai ERP cùng với các khuyến nghị quan trọng để nâng cao khả năng sẵn sàng triển khai ERP đảm bảo tỷ lệ thành công cao và tiết kiệm kinh phí triển khai ERP.
Bạn đã sẵn sàng triển khai thành công ERP ?

5 câu hỏi trắc nghiệm nhanh được hầu hết các doanh nghiệp sử dụng để đánh giá khả năng ứng dụng ERP cho doanh nghiệp. Kết quả trắc nghiệm sẽ được chuyên gia ERP phân tích và gửi tới bạn cùng với những lời khuyên hữu ích


TỰ ĐÁNH GIÁ NHANH


Giải pháp ERP cho ngành

World #1 Cloud ERP thiết kế sẵn với tính năng toàn diện và tốt nhất cho doanh nghiệp thuộc ngành Sản xuất, Phân phối Bán buôn, Bán lẻ, Dịch vụ ….


LỰA CHỌN ERP THEO NGÀNH