Formula-Air Vietnam khởi động dự án Oracle Netsuite ERP

Formula-Air Vietnam khởi động dự án Oracle Netsuite ERP

Công ty TNHH Formula-Air Vietnam đã lựa chọn đối tác SuiteCloud Vietnam để triển khai chiến lược chuyển đổi số với hệ thống Oracle NetSuite Cloud ERP đầy đủ các phân hệ chức năng cần thiết cho mô hình tập đoàn bao gồm toàn bộ hoạt động sản xuất, mua hàng, bán hàng, chăm sóc khách hàng, kho hàng, tài chính kế toán và báo cáo thông minh trên một hệ thống duy nhất, hợp nhất dữ liệu lớn của cả công ty mẹ và các công ty thành viên. Với kinh nghiệm triển khai hiệu quả hàng đầu cho các doanh nghiệp sản xuất phân phối đa kênh của SuiteCloud Vietnam, các phân hệ sẽ được triển khai hoàn tất đưa vào vận hành chính thứ (Golive) trong 3.5 tháng, một thời gian kỷ lục cho dự án ERP cho mô hình đa công ty, đặc biệt với số lượng lớn các module phân hệ ERP sau:

  • Sản xuất (Manufacturing)
  • Mua hàng đến Thanh toán (Procure-to-Pay)
  • Kho hàng (Inventory)
  • Quản trị quan hệ khách hàng (CRM)
  • Bán hàng phân phối đa kênh liên thông (Omnichannel Order-to-Cash)
  • Tài chính kế toán (Finance)
  • Quản lý TSCĐ (Fixed Asset)
  • Báo cáo thông minh (BI)
  • Quản lý hợp nhất tập đoàn đa công ty (Multi-company Management)

TRẮC NGHIỆM - DOANH NGHIỆP ĐÃ SẴN SÀNG LỰA CHỌN ERP