QUY ĐỊNH NỘI BỘ

Tóm tắt các quy định nội bộ

Dưới đây tóm tắt những điểm chính của các chính sách đang được áp dụng tại SuiteCloud


QUY TẮC ỨNG XỬ


Giá trị cốt lõi là kim chỉ nam cho mọi hành động của Quản lý và Nhân viên SuiteCloud

Trên suốt chặng đường phát triển của SuiteCloud, chúng ta sẽ luôn duy trì và phát huy những Giá Trị Cốt Lõi sau:

 • Chính trực: Liêm chính, trung thực trong ứng xử và trong tất cả các hoạt động kinh doanh.
 • Công bằng: Công bằng với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác.
 • Tôn trọng: Tôn trọng bản thân, tôn trọng đồng nghiệp, tôn trọng công ty, tôn trọng đối tác. Hợp tác trong sự tôn trọng.
 • Chuyên nghiệp: Thực hiện công việc với trách nhiệm cao, chuyên môn giỏi, am hiểu thực tiễn, chau chuốt các sản phẩm đầu ra và hướng tới những chuẩn mực cao hơn của ngành.
 • Sáng tạo, đổi mới: Tin và chứng minh rằng những gì tốt nhất vẫn có thể trở nên tốt hơn.

Trong công việc, mỗi nhân viên chúng ta phải giao tiếp với nhau thường xuyên. Trong mối quan hệ đó, chúng ta nên ứng xử dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau và luôn đặt sự Chính trực, Công bằng và Tôn trọng lên hàng đầu.

Tại SuiteCloud, chúng ta coi trọng sự tận tâm, ý chí chinh phục thách thức để hoàn thành mục tiêu của mỗi cá nhân cũng như của tập thể và trân trọng những thành quả có được từ thái độ làm việc đó.

Chúng ta thực hiện công việc với trách nhiệm cao nhất của mình và đặt lòng tin vào đồng nghiệp rằng mọi người cũng luôn tận tâm như mỗi chúng ta để cùng phát huy hiệu suất công việc và tính năng động sáng tạo của mỗi người. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cạnh tranh với nhau một cách lành mạnh và bình đẳng, chúng ta sẵn sàng trợ giúp cho đồng nghiệp của mình khi cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ chung.

Trong mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, chúng ta đẩy mạnh giá trị Tôn trọng và Công bằng.

 • Tôn trọng cấp trên có nghĩa là chúng ta giữ niềm tin với cấp trên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phản hồi về công việc, đưa ra ý kiến, đề xuất để cải thiện những tồn tại.
 • Tôn trọng cấp dưới có nghĩa là chúng ta luôn làm gương về sự Chính trực, Công bằng, Trách nhiệm và Lắng nghe ý kiến phản hồi, Chân tình trợ giúp khi có yêu cầu hỗ trợ. Hơn nữa, là một người quản lý, sẽ phải xác định và cùng hướng tới các tiêu chuẩn về hiệu quả cũng như tạo dựng một môi trường làm việc luôn thúc đẩy tinh thần đồng đội, kích thích tư duy sáng tạo.

Trong cuộc sống riêng, nhân viên có thể phải đối diện với những khó khăn, trắc trở có thể là nguyên nhân tiềm tàng ảnh hưởng đến chất lượng công việc hoặc dẫn đến nhưng hành vi không phù hợp. Nhân viên của SuiteCloud được khuyến khích chia sẻ với cấp trên những khó khăn của mình để tìm ra biện pháp hỗ trợ tốt nhất. Cấp quản lý, trong trường hợp này, cần lắng nghe và thảo luận với bộ phận liên quan hoặc lãnh đạo Công ty để tìm ra hướng giải quyết phù hợp và sự trợ giúp cần thiết cho nhân viên của mình.

Với Nhà cung cấp, Đối tác:

Chúng ta tôn trọng và giao dịch bình đẳng với các nhà cung cấp và đối tác. Chúng ta luôn trân trọng mối quan hệ hợp tác lâu dài trên cơ sở trung thực, minh bạch và hài hòa lợi ích giữa các bên.

Xung đột lợi ích là nguyên nhân tiềm tàng dẫn tới vi phạm pháp luật và đi ngược lại những giá trị của SuiteCloud.

Xung đột lợi ích phát sinh khi nhân viên thực hiện công việc theo cách đi ngược lại lợi ích của SuiteCloud để tạo lợi ích cho bản thân, bạn bè hay thân nhân.

Không cạnh tranh với các hoạt động của SuiteCloud và không bao giờ để những giao dịch kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng hoặc có nguy cơ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các hoạt động tạo lợi ích cho cá nhân hoặc gia đình là quan điểm rất rõ ràng của SuiteCloud về vấn đề xung đột lợi ích.

Công ty tôn trọng quyền của nhân viên được tự do thiết lập mối quan hệ với những người tiếp xúc trong môi trường làm việc, tuy nhiên mỗi nhân viên phải dùng sự cân nhắc cẩn trọng của mình để đảm bảo rằng những mối quan hệ đó không ảnh hưởng tiêu cực đến tính độc lập và sự chính trực của mình trong công việc

Nhân viên phải báo cáo cho cấp quản lý trực tiếp và phải nhận được sự chấp thuận bằng văn bản (email, tin nhắn) trước khi thực hiện một giao dịch, công việc có hiện hữu hoặc tiềm ẩn xung đột lợi ích giữa công ty và bản thân.

Nhân viên cần tránh:

 • Thảo luận thông tin lớn tiếng trong môi trường mở khi một bên thứ ba có thể nghe thấy và nắm bắt thông tin.
 • Thảo luận thông tin bảo mật của khách hàng với bên thứ ba khi không được phép.
 • Thảo luận thông tin với đối tác, khách hàng, nhà cung cấp khi chưa có hiểu biết rõ ràng về trạng thái của thông tin đó là bảo mật hay không bảo mật đặc biệt là khi chưa có sự phê chuẩn thích hợp.

Lưu ý rằng nghĩa vụ bảo mật thông tin này có hiệu lực khi nhân viên đang làm việc tại Công ty và nếu liên quan đến những cam kết của Công ty với khách hàng và bên thứ ba, nghĩa vụ này thậm chí còn hiệu lực sau khi nhân viên đã rời khỏi SuiteCloud.

Nhân viên không được làm việc hoặc hỗ trợ cho bất cứ một bên thứ ba nào trong khi đang làm việc cho SuiteCloud nếu công việc đó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng kinh doanh của SuiteCloud và/hoặc ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của bản thân. Đặc biệt, trường hợp không được chấp nhận là nhân viên của SuiteCloud lại đồng thời tham gia làm công việc tương tự ở một doanh nghiệp khác.

Nhân viên không được sử dụng tài sản, thông tin hay vị trí trong SuiteCloud để cạnh tranh hoặc lấy đi cơ hội kinh doanh của SuiteCloud nhằm mang lại lợi ích trực tiếp cho cá nhân mình hoặc lợi ích gián tiếp (cho thành viên gia đình trực hệ hoặc người có mối quan hệ thân thiết).

Khi nhân viên, bằng hiểu biết của mình, nhận biết được bất kỳ giao dịch mà mình liên quan có hiện hữu hoặc tiềm ẩn xung đột lợi ích, nhân viên phải thông báo sự việc này với Công ty (0936253289 | [email protected]). Đồng thời không được gây ảnh hưởng đến các giao dịch, hợp đồng có xung đột lợi ích như đã được đề cập ở trên.

Bảo mật thông tin cho khách hàng và cho chính Công ty được quy định trong mọi thỏa thuận, hợp đồng của SuiteCloud.

Trong quá trình làm việc, nhân viên được tiếp cận với những thông tin bảo mật của khách hàng và của SuiteCloud. Nguyên tắc nhất quán của Công ty là nhân viên phải giữ gìn nghiêm ngặt những thông tin bảo mật đó theo Quy định bảo mật thông tin của Công ty.

Nhân viên được yêu cầu tuân thủ theo các quy định về thu thập, sử dụng, chuyển giao, xóa bỏ, bảo vệ thông tin với các cấp độ bảo mật khác nhau được cụ thể trong Quy định bảo mật thông tin. Những thông tin thuộc phạm vi Bảo mật bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Thông tin trong phạm vi Thỏa thuận bảo mật thông tin đã ký giữa khách hàng và SuiteCloud.
 • Thông tin về quản trị của SuiteCloud.
 • Chiến lược, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính tháng, năm, trung hạn và dài hạn.
 • Kế hoạch marketing, phân tích về cạnh tranh, rủi ro.
 • Kế hoạch phát triển sản phẩm, dịch vụ, giải pháp.
 • Giá cả, giá thành, chi phí, ngân sách.
 • Hợp đồng với nhà cung cấp.
 • Hồ sơ nhân sự.

Các thông tin liên quan đến khách hàng, đối tác, khách hàng tiềm năng và các nhà cung cấp được Công ty ký kết Thỏa thuận Bảo mật Thông tin cũng được xem như là các thông tin bảo mật.

Hiện nay, trong một môi trường cạnh tranh quyết liệt, vấn đề bảo mật thông tin là cực kỳ quan trọng. Mỗi nhân viên SuiteCloud phải nhận thức được tầm quan trọng của thông tin bí mật mà mình đang nắm giữ. Nhân viên không được phép tiết lộ thông tin cũng như không cho phép một bên thứ ba nào xâm phạm đến các thông tin bí mật của Công ty.

Nhân viên cần tránh:

 • Thảo luận thông tin lớn tiếng trong môi trường mở khi một bên thứ ba có thể nghe thấy và nắm bắt thông tin.
 • Thảo luận thông tin bảo mật của khách hàng với bên thứ ba khi không được phép.
 • Thảo luận thông tin với đối tác, khách hàng, nhà cung cấp khi chưa có hiểu biết rõ ràng về trạng thái của thông tin đó là bảo mật hay không bảo mật đặc biệt là khi chưa có sự phê chuẩn thích hợp.

Lưu ý rằng nghĩa vụ bảo mật thông tin này có hiệu lực khi nhân viên đang làm việc tại Công ty và nếu liên quan đến những cam kết của Công ty với khách hàng và bên thứ ba, nghĩa vụ này thậm chí còn hiệu lực sau khi nhân viên đã rời khỏi SuiteCloud.

Làm việc tại văn phòng công ty

 • Lựa chọn 1: 8:30 – 17:30
 • Lựa chọn 2: 9:00 – 18:00

Làm việc tại văn phòng khách hàng

 • Theo đúng quy định về giờ giấc làm việc của khách hàng.
 • Công tác phí: 200.000VND/ngày/người
 • Phòng nghỉ: tối đa 600.000VND/đêm (khuyến khích các nhân viên Nam, hoặc các nhân viên Nữ ở cùng phòng 2 hoặc 3 giường). Trường hợp đi công tác một người được ở một người/phòng.
 • Phương tiện đi lại: sử dụng dịch vụ mức phổ thông. Riêng Taxi xử dụng Grab của công ty, trường hợp đặc biệt sử dụng Taxi thông thường với tổng giá trị cộng gộp cả đợt >500.000VND cần có thông báo cho Nguyễn Thu Hà (Admin & HR) và được đồng ý trước khi sử dụng.

Chi phí ứng trước sẽ được công ty hoàn trả không chậm hơn 3 ngày sau ngày cuối tháng (để tổng hợp chi phí và khớp với chứng từ liên quan)

Chúng ta tôn trọng và tuân thủ luật pháp trong tất cả hành vi của mình, không chỉ để bảo vệ danh tiếng của SuiteCloud mà còn vì mục đích tạo dựng tính kỷ luật cho mỗi chúng ta. Tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống và hoạt động kinh doanh, vẫn có thể tồn tại những trường hợp không tuân thủ do bản thân mỗi cá nhân tự mình hoặc bị ép buộc thực hiện.

Hành vi vi phạm là việc không tuân thủ các quy định của Luật pháp, Bộ QTUX, các quy chế, chính sách, quy định khác của Công ty hoặc xúi giục người khác làm như vậy vì một lý do nào đó. Hành vi vi phạm được xem là thực sự nghiêm trọng khi nó nhằm mục đích trả thù người có thiện chí thông báo vi phạm.

Trường hợp nhân viên, đang bị ép buộc hoặc trong điều kiện bất khả kháng, phải làm điều gì đó sai trái có liên quan đến vi phạm pháp luật, vi phạm QTUX, nhân viên đó phải thông báo ngay cho cấp quản lý trực tiếp hoặc Bộ phận Tuân thủ để có sự tư vấn phù hợp. Nhân viên cũng hành động tương tự nếu đang hoặc có nguy cơ phải gánh chịu một hình phạt do vi phạm pháp luật.

Khi cần thiết, những người liên đới trách nhiệm sẽ phải làm việc với cấp có thẩm quyền để giải quyết vấn đề. Những nhân viên cố tình hoặc ép buộc người khác làm điều sai trái, vi phạm pháp luật tùy vào mức độ sẽ bị kỷ luật theo quy định của Công ty hoặc cao hơn sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với những hành vi vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm, Công ty khuyến khích việc thông báo ngay lập tức cũng như cam kết tạo điều kiện thuận lợi trong việc thông báo cho Bộ Phận Tuân Thủ.

Công ty sẽ quyết định áp dụng các hình thức kỷ luật, kể cả hình thức cao nhất là sa thải đối với những hành vi vi phạm nghiêm trọng. Tuy nhiên, Công ty cam kết rằng mức độ xử lý luôn phù hợp và tuân theo nguyên tắc công bằng.

Khi đối mặt với vấn đề vi phạm hoặc khi có lý do chính đáng để nghi ngờ một hành vi là có vi phạm, mỗi nhân viên cần phản ứng bằng cách thông báo ngay về vấn đề này, đặc biệt là về những hành vi liên quan đến trả thù người thông báo vi phạm. Đặc biệt, Công ty luôn khuyến khích mỗi cá nhân tự giác thông báo khi chính mình rơi vào trường hợp vi phạm. Công ty luôn dành sự khoan dung đúng mực đối với những trường hợp này.

Công ty nghiêm cấm và sẽ không tha thứ cho bất kỳ hành động trả thù của bất kỳ cấp nhân viên nào đối với những nhân viên có thiện ý thông báo về vi phạm, hoặc nghi ngờ vi phạm.

Bộ phận Tuân thủ – SuiteCloud Company Limited.

Hotline: 0936 253 289 | [email protected]