ENTERPRISE RESOURCES PLANNING

Oracle NetSuite ERP: The Back Office with a View

NetSuite’s Accounting/ERP functionality simplifies back-office business processes for midsize and growing businesses, offering real-time visibility into key business metrics for intelligent decisionmaking.
With NetSuite, you’ll accelerate business cycles, improve productivity and reliability, and provide higher levels of service to customers, suppliers, and partners. NetSuite Accounting/ERP functionality includes accounting order fulfillment, purchasing, inventory management, employee management, as well as vendor and project tracking.ns 3

Full ERP Features


General Ledger


Accounts Receivable, Accounts Payable


Manufacturing & Project Management


Financial Planning & Advanced Finance


Order Management and Fulfillment


Purchasing & Advanced Procurement


Inventory & Supply Chain Management


Multi-currency & Multi-entity/book


Human Resource Management
Go-live < 100 ngày

Hiệu quả triển khai vượt trội ~ Tăng ROI

fb banner


TRIỂN KHAI CHUYÊN NGHIỆP
Oracle NETSUITE


Triển khai ứng dụng phần mềm quản lý, vận hành doanh nghiệp đòi hỏi kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng về thực tiễn vận hành kinh doanh ở cấp độ ngành cũng như doanh nghiệp. Đội ngũ chuyên gia Suite Cloud với 10-15 năm kinh nghiệm triển khai phần mềm quản lý doanh nghiệp (CRM + ERP + BI + SCM + Ecommerce + BI + Loyalty + POS) cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại, bán buôn, bán lẻ, dịch vụ, sản xuất … sẽ giúp bạn đưa phần mềm vào ứng dụng trên phạm vi toàn doanh nghiệp, nhanh chóng mang lại hiệu quả.


YÊU CẦU BÁO GIÁ

Giải pháp ERP cho ngành

World #1 Cloud ERP thiết kế sẵn với tính năng toàn diện và tốt nhất cho doanh nghiệp thuộc ngành Sản xuất, Phân phối Bán buôn, Bán lẻ, Dịch vụ ….


LỰA CHỌN ERP THEO NGÀNH