12 loại năng lực tổ chức trong kỷ nguyên số

12 loại năng lực tổ chức trong kỷ nguyên số

Trong kỷ nguyên số, mỗi tổ chức cần xây dựng, củng cố và vun đắp những năng lực cốt lõi cũng như những năng lực hoàn toàn mới. 12 loại năng lực sau giúp tổ chức phát triển bền vững trong kỷ nguyên số:

1. Nhân tài: Thu hút, động viên, phát triển và giữ chân những người có tài năng và tận tâm ở tất cả các cấp của tổ chức. (Lực lượng lao động, năng lực, con người)

2. Nhanh nhạy: Làm cho quá trình thay đổi diễn ra nhanh chóng (thay đổi, khả năng thích ứng, tính linh hoạt, thời gian chu kỳ).

3. Sự rõ ràng về chiến lược: Tạo ra một chương trình chung và cam kết toàn diện cũng như tham gia gắn kết với chiến lược của mình (thống nhất chiến lược, mục đích, các quy tắc cạnh tranh mới, sứ mệnh, tầm nhìn).

4. Lấy khách hàng làm trung tâm: Thúc đẩy mối quan hệ tin cậy bền chặt và lâu dài với khách hàng mục tiêu (điểm hài lòng và khả năng giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của khách hàng; thị phần; thị phần khách hàng; sự thân thiết của khách hàng).

5. Văn hóa chuẩn mực: Tạo ra và gắn kết văn hóa phù hợp áp dụng trên toàn doanh nghiệp (chia sẻ tư duy, bản sắc riêng, các giá trị).

6. Hợp tác: Cùng nhau làm việc để đạt tổng hiệu quả cao hơn các bộ phận riêng lẻ (làm việc nhóm, nhóm xuyên chức năng, liên đoàn, phối hợp).

7. Trách nhiệm xã hội: Thiết lập danh tiếng mạnh mẽ trong việc quản lý hành tinh, hoạt động từ thiện, con người và các chương trình chính trị (ví dụ: CSR: Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp; và ESG: Môi trường, Xã hội và Quản trị; công dân xã hội; triết lý ba giá trị: Xã hội, Môi trường và Lợi nhuận).

8. Đổi mới: Tạo ra và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh và cách làm việc mới thành công về mặt thương mại (sáng tạo sản phẩm, sự tò mò, quản lý kiến ​​thức)

9. Hiệu quả: Giảm chi phí cho các hoạt động kinh doanh của mình (tiêu chuẩn hóa, tổ chức lại các quy trình, tinh giản).

10. Tin cậy: Thiết lập và đáp ứng các cam kết về thời gian và ngân sách (thực hiện, kỷ luật, định hướng hiệu suất cao).

11. Thông tin / Phân tích: Thu nhận, phân tích và áp dụng thông tin để cải thiện việc đưa ra quyết định (phân tích dự đoán, bảng thông tin, bảng điểm)

12. Đòn bẩy công nghệ: Khai thác và áp dụng các xu hướng công nghệ mới nhất (Digital Technology – công nghệ số, AI – trí tuệ nhân tạo, ML – máy học, IOT – internet vạn vật).

Dave Ulrich

TRẮC NGHIỆM - DOANH NGHIỆP ĐÃ SẴN SÀNG LỰA CHỌN ERP