Golive hệ thống ERP quản trị hợp nhất Formular Air Vietnam & Hamakyu

Golive hệ thống ERP quản trị hợp nhất Formular Air Vietnam & Hamakyu

Ngày 01.09.2021, Formula Air VietnamHamakyu chính thức vận hành hệ thống Oracle NetSuite Cloud ERP đẳng cấp hàng đầu thế giới do SuiteCloud Vietnam được tin tưởng lựa chọn là đối tác triển khai.

Sau 03 tháng làm việc hiệu quả, SuiteCloud Vietnam đã hoàn thành khối lượng công việc triển khai rất lớn cho hệ thống ERP quản trị hợp nhất 02 công ty bao gồm:  công ty sản xuất (Formula Air Vietnam) và  công ty phân phối (Hamakyu) với đầy đủ các phân hệ:

  1. Bán hàng đến thu tiền (Order to Cash)
  2. Mua hàng đến thanh toán (Procure to Pay)
  3. Sản xuất (Manufacturing, WIP, Routing)
  4. Kho hàng (Inventory)
  5. Quản lý tài sản cố định (Fixed Asset)
  6. Quản lý tài chính (Finance Management)
  7. Quản trị hợp nhất đa công ty (OneWorld)
  8. Báo cáo thông minh (BI)

Đặc biệt thời gian triển khai dự án phần lớn trùng với giai đoạn giãn cách của Hà nội nên trên 90% thời gian làm việc giữa team của Formula Air Vietnam và team triển khai của SuiteCloud Vietnam được thực hiện bằng các phương tiện tương tác online  và cách làm này đã phát huy hiệu quả với thời gian chỉ 03 tháng kể từ Kick-off đến Go-live. Một kỷ lục về tốc độ triển khai tại Việt nam đối với quy mô dự án ERP quản trị hợp nhất 02 công ty Sản xuất và Phân phối.

Chúc mừng Formula Air Vietnam và Hamakyu đã sở hữu hệ thống ERP đẳng cấp hàng đầu của hãng Oracle và SuiteCloud Vietnam hân hạnh được đồng hành cùng Quý Công ty hướng tới một thời kỳ phát triển nhanh.