Ladophar lựa chọn SuiteCloud Vietnam triển khai giải pháp chuyển đổi số

Ladophar lựa chọn SuiteCloud Vietnam triển khai giải pháp chuyển đổi số

Với kinh nghiệm triển khai thành công dự án chuyển đổi số toàn diện cho các doanh nghiệp Doanh nghiệp Sản xuất và Phân phối Dược phẩm tại Việt nam, ngày 16/3/2022, SuiteCloud Vietnam đã được Công ty cổ phần Dược phẩm Lâm đồng (“Ladophar”) lựa chọn ký hợp đồng đối tác triển khai dự án chuyển đổi số của công ty. Dự án được kỳ vọng sẽ nhanh chóng đi vào vận hành ngay trong quý 2 năm 2022, giúp Ladophar tiếp tục tăng tốc phát triển mở rộng và quản trị hiệu quả hơn các nguồn lực của công ty.