Mô hình đội ngũ triển khai dự án ERP của doanh nghiệp

Mô hình đội ngũ triển khai dự án ERP của doanh nghiệp

Đối mặt với quá trình triển khai ERP đầy phức tạp, các bên liên quan cần phải sẵn sàng hợp tác đảm bảo nỗ lực có hiệu quả. Dù trong tổ chức của nhóm triển khai ERP gồm nhiều cấp quản lý vận hành thì tất cả đều phải chung một mục tiêu – triển khai và sử dụng ERP hiệu quả.

Để đạt được mục tiêu này, dưới đây là mô hình đội ngũ thành công:.

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI DỰ ÁN ERP

 


Leave a Reply