DỊCH VỤ


ĐÁNH GIÁ SẴN SÀNG

Đánh giá độ sẵn sàng trước khi triển khai ERP giúp xác định các khu vực yếu kém có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả dự án và các biện pháp cải thiện cần thiết.

Chi tiết

TƯ VẤN TRIỂN KHAI

Triển khai đưa phần mềm vào ứng dụng trên phạm vi toàn doanh nghiệp, nhanh chóng mang lại hiệu quả.

Chi tiết

TÍCH HỢP LIÊN HỆ THỐNG

Trao đổi, truyền nhận dữ liệu từ một phần mềm khác với ERP hoặc trao đổi dữ liệu giữa hai giải pháp ERP

Chi tiết
Bạn đã sẵn sàng
triển khai ERP?

SuiteCloud giúp doanh nghiệp giảm 70% thời gian triển khai ERP và tiết kiệm 40-50% chi phí.


LIÊN HỆ SUITECLOUD

GIẢI PHÁP ERP THEO NGÀNH

World #1 Cloud ERP thiết kế sẵn với tính năng toàn diện và tốt nhất cho doanh nghiệp thuộc ngành Sản xuất, Phân phối Bán buôn, Bán lẻ, Dịch vụ ….


LỰA CHỌN ERP THEO NGÀNH